Clinical Training

SN Hospital Name Documents/Letters
1 Jyoti Hospital, Charoda Bhilai, Durg (C.G.)
2 Life Worth Hospital,Samta colony,Raipur
3 Ekta Child Care Hospital,Shanti Nagar,Raipur
4 Dhanwantari Psychiatric Hospital,Old Dhamtari Road,Abhanpur,Raipur
5 Primary Health Center, Murmunda Durg
6 Shri Sankalp Hospital,Sarona Raipur
7 Community Health Center,Ahiwara, Durg
8 Community Health Center,Kumhari,Durg
9 Shri Anant Sai Hospital, Telibandha, Raipur